วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

"ชนเผ่า อัคคาเดียน กับ ขอมดำ" (กนกพร ม.5/6 เลขที่1)

^_^ ชนเผ่า อัคคาเดียน ^_^

อัคคาเดียน (The Akkadians) คือพวกสุเมเรียนตั้งอาณาจักรอยู่ได้ไม่นาน คือราว 4000-2400 B.C. พอถึงประมาณปี 2400 B.C. อาณาจักรของสุเมเรียนก็ถูกชนเผ่าเซไมท์รุกราน คือพวกอัคคาเดียนซึ่งมีผู้นำคือ กษัตริย์ซากอน พวกอัคคาเดียนสามารถรวบรวมนครรัฐต่างๆเข้าด้วยกัน และยกนครเออร์ เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิ ส่วนใหญ่แล้วพวกอัคคาเดียนได้เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมของสุเมเรียน รวมทั้งได้จัดการพิมพ์ประมวลกฎหมายขึ้นใช้ด้วย หลังจากนั้นซากอนที่ 1 ก็สามารถเอาชนะพวกอีแลมไนท์ และภาคเหนือของซีเรียทั้งหมดไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
แต่พวกเซมิติคนี้ก็เหมือนอนารยชนเผ่าอื่นๆ ที่เอาชนะชาติอื่นได้ด้วยการรบ อาณาจักรจึงไม่มั่นคงและตั้งอยู่ได้ไม่นานก็ถูกอนารยชนอื่นๆรุกราน เมื่อซากอันสิ้นพระชนม์พวกซูเมอร์ได้ทำการปฏิวัติแต่ถูกปราบได้ และในบางโอกาส ก็ต้องตกอยู่ภายใต้การยึดครองของพวกชาติกุลหนึ่งซึ่งเรียกว่า           พวกกูติ (Guti)


^_^ ชนเผ่าขอมดำ ^_^
ขอมดำ เป็นพวกที่อยู่ลุ่มน้ำโขงแต่ก่อนที่จะสร้างเมืองโยนกอาศัยกันเป็นชุมชนเล็กแต่กระจายอยู่ทั่วไป ขอมดำเป็นพวกชอบเล่นวิชาอาคมเป็นที่สุด โดยเฉพาะนักรบชายจะมีรอยสักทุกคนตั้งแต่โคนขาถึงโคนแขนและไว้ผมยาว ก้าวผมบ้างและไม่ก้าวผมบ้าง การแต่งกายผู้ชายจะนุ่งผ้ารัดถึงร่มผ้ามีผ้าขาวพาดคอไม่นิยมใส่เสื้อมีแต่หัวหน้าเท่านั้นที่จะใส่ ส่วนผู้หญิงจะใส่ผ้าถุงแต่บางคนไม่ใส่เสื้อหรือมีผ้ารัดหน้าอก ในยามจะรบจะต้องมีการไหว้ผีหรือสิ่งศักสิทธิ์ แล้วจะนำดินสีดำหรือหินสีดำมาทาตัวให้เป็นสีดำทั้งตัว (ยามรบกลางคืน) ถ้าหากจะถูกจับเป็นเชลยจะยอมทำการฆ่าตัวตายจะไม่ยอมบอกความลับและหมู่บ้านของตน
'''ขอมดำ''' เป็นพวกที่อยู่[[ลุ่มน้ำโขง]]แต่ก่อนที่จะสร้าง[[เมืองโยนก]]อาศัยกันเป็นชุมชนเล็กแต่กระจายอยู่ทั่วไป ขอมดำเป็นพวกชอบเล่นวิชาอาคมเป็นที่สุด โดยเฉพาะนักรบชายจะมี[[รอยสัก]]ทุกคนตั้งแต่โคนขาถึงโคนแขนและไว้ผมยาว ก้าวผมบ้างและไม่ก้าวผมบ้าง การแต่งกายผู้ชายจะนุ่งผ้ารัดถึงร่มผ้ามีผ้าขาวพาดคอไม่นิยมใส่เสื้อมีแต่หัวหน้าเท่านั้นที่จะใส่ ส่วนผู้หญิงจะใส่ผ้าถุงแต่บางคนไม่ใส่เสื้อหรือมีผ้ารัดหน้าอก ในยามจะรบจะต้องมีการไหว้ผีหรือสิ่งศักสิทธิ์ แล้วจะนำดินสีดำหรือหินสีดำมาทาตัวให้เป็นสีดำทั้งตัว (ยามรบกลางคืน) ถ้าหากจะถูกจับเป็นเชลยจะยอมทำการฆ่าตัวตายจะไม่ยอมบอกความลับและหมู่บ้านของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น